دستگاه چاپ دو رنگ             PNCT 205

این دستگاه امکان چاپ همزمان ۲ رنگ چاپ بر یک سمت کیسه و یا همزمان چاپ تک رنگ بر دو طرف کیسه را دارا است بر اساس نیاز مشتریان توسط مهندسین و متخصصین شرکت برین صنعت افتخار طراحی و ساخته شده است.