فیلم خط کامل دستگاه چاپ، برش و دوخت کیسه های الیاف مصنوعی

شرکت برین صنعت افتخار دستگاه تمام اتوماتیک چاپ، برش و دوخت کیسه های الیاف مصنوعی را نیز تولید کرده که بدون نیاز به اپراتور کار می کند. این مهم در صرفه جویی هزینه های مربوط به دستمزد پرسنل تاثیز زیادی دارد.